ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4/5/2016

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 4/5/2016