ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 

Με το Ν. 4413/6 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16)

Οι νέες ποινές έρχονται να συμπληρώσουν, προς το αυστηρότερο, τις παλαιότερες. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν ήταν οι ποινές, αλλά η εφαρμογή τους. Όπως κάθε κυβέρνηση, όταν ένα πρόβλημα οξύνεται, αντί να δει τις δικές της ευθύνες πάνω στην εφαρμογή του νόμου αυστηροποιεί τις διατάξεις, επιβάλλει πρόστιμα και ποινές επί δικαίων και αδίκων (π.χ. οι εξοντωτικές ποινές για ανύπαρκτες παραβάσεις στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ) και ικανοποιεί την κοινή γνώμη, μέχρι την επόμενη επανεμφάνιση του προβλήματος κ.ο.κ.!

 Το πρόβλημα της πάταξης της παραβατικότητας και του λαθρεμπορίου παραμένει πάντα η πολιτική βούληση. Αυτό ήταν πάντα ο αδύνατος κρίκος της υπόθεσης η οποία οδήγησε σε κλείσιμο χιλιάδες πρατήρια από την αθέμιτη πρακτική των λαμογιών της αγοράς, τα οποία στη συνέχεια άρπαξαν οι εταιρείες ή αγνώστου προέλευσης κεφάλαια. Ένα άλλο στοιχείο ήταν η διαφθορά η οποία στην ουσία ακύρωνε κάθε πραγματικό έλεγχο. Με τέτοιες προϋποθέσεις είναι να απορεί κανείς αν η νέα νομοθεσία θα λειτουργήσει κατασταλτικά ή θα έχουμε «μια από τα ίδια».

Με το Ν. 4413/6 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16) : «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (EEL 94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις», επήλθαν αλλαγές προς το αυστηρότερο, στις κυρώσεις για παραβάσεις στο χώρο των καυσίμων και ιδιαίτερα στην παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές και τους εμπορευόμενος αλλοιωμένα συστήματα.

 

Επαναλαμβανόμενη παράβαση επιφέρει φυλάκιση και οριστικό κλείσιμο πρατηρίου και απαγόρευση επαναλειτουργίας με άλλο συγγενικό όνομα. Επίσης προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις για εταιρείες που εμπορεύονται αλλοιωμένα συστήματα ή συμμετέχουν  στη διάπραξη πράξεων αλλοίωσης των λογισμικών των μετρητών. «Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει, εγκαθιστά ή σφραγίζει τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη  και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000)  ευρώ».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 83 ΕΔΩ