ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4177/2013 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

«Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τη νόμιμη χρησιμοποίηση υγραερίου κίνησης»  ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ