ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Συνάδελφοι εφιστούμε την προσοχή σας  διότι όπως μας ενημέρωσαν από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υπάρχει πρόβλημα σχετικά με τη σφράγιση των λοιπών σημείων πέρα των σημείων ρύθμισης του όγκου καθώς και για τον έλεγχο , ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης ποσότητας. Έχουν γίνει σφραγίσεις από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία με αποτέλεσμα οι πρατηριούχοι να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμα. Επικοινωνήστε με τα συνεργεία  που σας έκαναν τη σφράγιση και βεβαιωθείτε ότι είναι εξουσιοδοτημένα ώστε να μη προβεθείτε προ εκπλήξεως. Επίσης μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της γενικής γραμματείας βιομηχανίας για να δείτε τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία   http://www.ggb.gr/el/node/77

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

1.  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
(τελευταία ενημέρωση στις 25/11/2016)

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (τελευταία ενημέρωση στις 25/11/2016)

4. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(τελευταία ενημέρωση στις 25/11/2016)