ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

 

Προς

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Κύριο Αντώνιο Παπαδεράκη                                                                                                                                                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.7042  /8-2-2017

 Θέμα: Μονοπωλιακή κατάσταση στη συντήρηση των συστημάτων εισροών εκροών.

 

Κύριε Γενικέ,

 

Μετά την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στη συντήρηση των συστημάτων από τους εγκαταστάτες.

 Τα συστήματα έχουν δικό τους λογισμικό και μηχανισμό, στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης για τον έλεγχο και τη συντήρησή τους, άλλος από την εταιρεία εγκατάστασης.  Το δικαίωμα αυτό παράγει ένα απόλυτο φυσικό μονοπώλιο στον τομέα της συντήρησης. Αποτέλεσμα είναι να εκτοξεύονται αυθαίρετα και κατά βούληση τα κόστη των συμβολαίων συντήρησης και επισκευής από τις μοναδικές εταιρείες που έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

 Πολλοί βενζινοπώλες είναι αγανακτισμένοι από την εκβιαστική τακτική των εταιρειών. Όταν δεν συμφωνούν στις απαιτήσεις συντήρησης, αυτές σε κάθε βλάβη καθυστερούν την επισκευή με διάφορες δικαιολογίες και εκβιάζουν, προσπαθώντας να προκαλέσουν μεγαλύτερη ζημιά από το κόστος που απαιτούν να πληρωθεί. Για όσους δε, έχουν οφειλές προς τις εταιρείες, απαιτούν πρώτα την εξόφληση, παρότι δεν έχουν λάβει ακόμη την επιδότηση της εγκατάστασης, για να προχωρήσουν σε επισκευή!

 Η κατάσταση τείνει να εκτραχυνθεί με τις εκβιαστικές τακτικές. Στον τομέα της συντήρησης δεν λειτουργεί ούτε ο στοιχειώδης ανταγωνισμός για να μπορέσει ο βενζινοπώλης να έχει άλλη επιλογή.

Σας καλούμε να μελετήσετε το πρόβλημα τόσο από πλευράς αντιανταγωνιστικής – μονοπωλιακής κατάστασης και συμπεριφοράς, όσο και από την πλευρά της απελευθέρωσης της συντήρησης των συστημάτων με την κατάρτιση λίστας διαπιστευμένων επιχειρήσεων συντήρησης με δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα συστήματα, από την οποία και θα μπορεί να επιλέγει ο βενζινοπώλης. Να μην υποχρεώνεται ο βενζινοπώλης να εξαρτάται από τις εταιρείες εγκατάστασης.

 Αναμένουμε απάντηση.