Δημοσιότητα διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες : Μαρία Φραγκιαδουλάκη

Τηλέφωνο: 25513-50570

TELEFAX: 25513-50404

e-mail : promithies.evrou@pamth.gov.gr

Αλεξανδρούπολη 18/04/2017

Αρ. Πρωτ.: οικ.1788

 

Προς: 1) Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής

               Διακυβέρνησης Π.Α.Μ.Θ.

(Με email για ανάρτηση στην

ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ)

 

2) Επιμελητήριο Έβρου

Τ.Κ. 68100, Αλεξ/πολη

 

3) Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Λόντου 8

Τ.Κ. 106 81  Αθήνα

(Με email για ανάρτηση στην

ιστοσελίδα του ΟΒΕ)

 

Θέμα:    Δημοσιότητα διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

 

Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την ανάρτηση της αριθ. 02/2017 Διακήρυξης και της αντίστοιχης Περίληψης για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η Αν/τρια Προϊσταμένη

Του Τμήματος

 Μαρία Φραγκιαδουλάκη

Εσωτερική Διανομή:                                                                

  • Τμήμα Γραμματείας ανακοινώσεων της Π.Ε. Έβρου)
    • (Ιδιοχείρως για ανάρτηση στον πίνακα
  • Γραφείο ΤύπουΠ.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου)