ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 27/4/17-28/4/17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.120,548 UNLEADED LRP 1.161,269
UNLEADED 95 1.117,314 UNLEADED 95 1.116,449
UNLEADED 100 1.187,599 UNLEADED 100 1.187,649
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 883,212 DIΕSEL AUTO BIO 882,155
HEATING GASOIL 673,145 HEATING GASOIL 671,995
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 458,800 LPG 453,780
LPG Auto 468,390 LPG Auto 467,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 274,420
ΒΕΑ 35/40 293,130 ΒΕΑ 30/45 291,980
ΒΕΘ 50/70 279,270

ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 27/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,128,196 UNLEADED LRP 1.168,896
UNLEADED 95 1,124,941 UNLEADED 95 1.124,067
UNLEADED 100 1,195,602 UNLEADED 100 1.195,623
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 887,850 DIΕSEL AUTO BIO 886,782
HEATING GASOIL 678,291 HEATING GASOIL 677,112
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 464,140 LPG 459,080
LPG Auto 473,740 LPG Auto 473,030
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,280 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,120
ΒΕΑ 35/40 295,910 ΒΕΑ 30/45 294,740
ΒΕΘ 50/70 281,990