Νέοι κίνδυνοι από τη μείωση του επιδόματος θέρμανσης και την αύξηση των Ασφαλιστικών εισφορών

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

EMail: info@obe.grInternet:http://www.obe.gr

                                                                                                                                                                            Αρ. Πρωτ:7067

                                                                            Αθήνα, 10 Μαϊου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Νέοι  κίνδυνοι από τη μείωση του επιδόματος θέρμανσης και την αύξηση των Ασφαλιστικών εισφορών

Την ώρα που η χώρα βιώνει το χειρότερο σημείο της οικονομικής κρίσης και εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, η κυβέρνηση διάλεξε να ανακοινώσει νέα σειρά επώδυνων μέτρων. Μέσα στα μέτρα περιλαμβάνονται η εκ νέου μείωση του κονδυλίου επιδόματος θέρμανσης για βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη συμφωνία – 4ο μνημόνιο, μειώνεται  κατά 50% το κονδύλι που διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή επιδόματος θέρμανσης. Έτσι συνεχίζεται η σταδιακή «εξαφάνιση» του επιδόματος δεδομένου ότι το 2014 ήταν με βάση τον προϋπολογισμό, 210 εκατομμύρια ευρώ, το 2015 μειώθηκε στα 105 εκατ. και τώρα θα μειωθεί κατά 50%!

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και την αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε όλα τα καύσιμα από 1.1.2017 και του πετρελαίου θέρμανσης από 15.10. 2016. Το αποτέλεσμα είναι οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας να είναι από τις υψηλότερες της ΕΕ-28!

Είναι γνωστές οι κοινωνικές, οικονομικές και οικολογικές συνέπειες από την αδυναμία των νοικοκυριών να αγοράσουν πετρέλαιο θέρμανσης. Η ανεξέλεγκτη υλοτόμηση, η καύση υλικών επικίνδυνων για την υγεία και τη ζωή των καταναλωτών και των πολιτών και τέλος οι επιπτώσεις στην υγεία από την έλλειψη θέρμανσης είναι μερικές από τις πλέον επιβεβαιωμένες συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες θα ενταθούν ακόμη περισσότερο με τη νέα μείωση του επιδόματος.

Πέραν των κοινωνικών συνεπειών, θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στα πρατήρια καυσίμων από τη μείωση της κατανάλωσης και στα έσοδα του δημόσιου από την ένταση του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου.

Για τους πρατηριούχους η κυβέρνηση φρόντισε να τους αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο με την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή με νέα αύξησή τους, όπως και για το σύνολο των ασφαλισμένων επαγγελματιών. Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος έχει προσφύγει στο Σ.τ.Ε .

Με την νέα ρύθμιση του μνημονίου 4, το 2018 η βάση υπολογισμού της εισφοράς είναι τα ακαθάριστα έσοδα και όχι τα καθαρά κέρδη. Το αποτέλεσμα είναι να υπολογίζεται στον καθορισμό της εισφοράς και το ποσό που διατίθεται για εισφορά! Αυτό για το 2018 δεν θα γίνει αισθητό, λόγω μείωσης στο 85% της βάσης υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων, αλλά από το 2019 η αύξηση θα είναι αισθητή.

Πρόκειται για τη γνωστή πρακτική «φόρο στο φόρο» που οι βενζινοπώλες γνωρίζουν πολύ καλά αφού πάνω στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επιβάλλεται ΦΠΑ 24% με αποτέλεσμα π.χ. στην αμόλυβδη 95, πάνω στα 700 ευρώ ΕΦΚ το χιλιόλιτρο που εισπράττει το κράτος να προστίθεται από ΦΠΑ μόνο στον ΕΦΚ άλλα 168 ευρώ!

Καλούμε την κυβέρνηση όχι μόνο να μη μειώσει το ελάχιστο, πλέον, κονδύλιο για το επίδομα θέρμανσης αλλά και να αποσύρει τη διάταξη για την έμμεση αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και να προβεί σε γενική μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.