ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ Γ ΚΥΚΛΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 ·Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

 

              

                                                                                    Αρ.Πρωτ.:6806

                                                                           Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014

 

Προς:

-Τις Ενώσεις – μέλη της ΟΒΕ

-Τους βενζινοπώλες της Χώρας

 

Εγκύκλιος

 

Θέμα: Οι έλεγχοι της εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια της Περιφέρειας

 

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, σε σχέση με την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων γ’ κύκλου (λοιπή επικράτεια , πλην Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και Π.Ε. Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων), ανακοινώνει τα εξής:

Στις 28 Αυγούστου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον ΓΓ Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης. Είχε προηγηθεί παρόμοια συνάντηση της Γ.Γ.Εμπ. με τις εταιρείες εγκατάστασης των  συστημάτων.

Από τη συνάντηση της ΟΒΕ με τη ΓΓ Εμπ., διαπιστώθηκε ότι, για μεγάλο αριθμό πρατηρίων στην Περιφέρεια, η εγκατάσταση των συστημάτων, που έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 27 Αυγούστου 2014, βρίσκεται σε φάση πρακτικών και τεχνικών εργασιών εφαρμογής και η καθυστέρηση δεν οφείλεται στους πρατηριούχους αλλά σε αντικειμενικές δυσκολίες που δεν αφορούν αυτούς.

Ως εκ τούτου, η εγκύκλιος της Γ.Γ.Εμπ. που εξεδόθη στις 26 Αυγούστου, αφορά σε πρώτη φάση τον έλεγχο της ύπαρξης ή μη συμβάσεων εγκατάστασης μεταξύ πρατηρίων και εταιρειών εγκατάστασης, για να διαπιστωθεί ποια πρατήρια δεν διαθέτουν σύμβαση και δεν αφορά την διακοπή της λειτουργίας όσων πρατηρίων έχουν συμβάσεις. Οι συνάδελφοι που έχουν συμβάσεις δεν πρέπει να ανησυχούν αλλά θα πρέπει να πιέσουν τους εγκαταστάτες να τελειώσουν την εγκατάσταση το συντομότερο δυνατόν.

 

Αν υπάρξει κάτι νεότερο θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

 

σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Γ' ΚΥΚΛΟ 27.8.14

Όπως είναι γνωστό η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών - εκροών καυσίμων στα πρατήρια της Περιφέρειας (Γ’ κύκλος) θα έπρεπε να έχει συντελεστεί και τα συστήματα να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία μέχρι 27.8.2014. Για το θέμα αυτό η ΓΓ Εμπορίου ανακοίνωσε με εγκύκλιο ότι θα πραγματοποιήσει ελέγχους και θα επιβάλει κυρώσεις στους παραβάτες. Σχετικά με την εγκύκλιο η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ανακοίνωσε ότι στις 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στη ΓΓ Εμπορίου προκειμένου να διερευνηθούν και να διευθετηθούν τα προβλήματα  που έχουν προκύψει από την εγκατάσταση των συστημάτων, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός πρατηρίων δεν τα έχει ακόμη εγκαταστήσει.ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

 


 

 

σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΒΕ ΓΙΑ ΤΕΑΠΥΚ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η (Ν)ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΑΠΥΚ

Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Άρθρο 220

Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Α-σφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων.

 

σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ- ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ 31.7.14

ΜΕΧΡΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

 Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας σας ενημερώνει ότι, δημοσιεύθηκε η  νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ.Γιακουμάτος με την οποία άλλαξε ο ανώτερος χρόνος τήρησης της ίδιας τιμής υγρών καυσίμων στις πινακίδες και στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, από 7 ημέρες σε 30 ημέρες. Μη τήρηση του νέου ορίου επιφέρει διοικητικά πρόστιμα 1.000 ευρώ ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

 Η αλλαγή έγινε κατόπιν έντονης πίεσης που άσκησε η Ομοσπονδία προς το υπουργείο Ανάπτυξης  και σχετικού υπομνήματος, ένα χρόνο πριν, στις 6 Ιουνίου 2013,  στο οποίο τονίζονταν ότι δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα η συνεχής ανανέωση της ίδιας τιμής, χωρίς αυτή να έχει αλλάξει και ζητούσε να ανανεώνεται μόνο όταν γινόταν αλλαγή τιμής. Τελικά δόθηκε περιθώριο 30 ημερών. Επίσης πολλές ήταν και οι διαμαρτυρίες των βενζινοπωλών για εξοντωτικά πρόστιμα που επεβλήθησαν από μη ανανέωση της ίδιας τιμής, εντός 7 ημερών.

 Με τη νέα Υπουργική Απόφαση ανανεώνονται οι προηγούμενες διατάξεις ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλοι οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Το σύνολο των νέων διατάξεων είναι από τα άρθρα 104 - 110  και από 115-131 και τέλος το άρθρο 136 για το παρατηρητήριο τιμών . ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η διάταξη για τη γνωστοποίηση τιμών και το Παρατηρητήριο Τιμών είναι η εξής:

 

Άρθρο 136
Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Οι κάτοχοι άδειας:

α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,

β) λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών,

γ) πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ' οίκον παραδόσεις),

δ) λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

1. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσειτης άδειας τους.

Ειδικά για τις κατ' οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων (α) και (γ), υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:

- για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
- για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
- για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.

2. Κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. Οι τιμές στο Παρατηρητήριο Καυσίμων θα αναρτώνται για διάστημα 30 ημερών από την τελευταία γνωστοποίηση. Μετά το πέρας των 30 ημερών, για να εμφανίζονται οι τιμές των υπόχρεων, πρέπει αυτοί να υποβάλουν εκ νέου τις ίδιες ή διαφορετικές τιμές στο Παρατηρητήριο.

3. Η γνωστοποίηση των τιμών των παραγράφων 1 και 2, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

Α. Μέσω διαδικτύου

Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψίων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης καιΑνταγωνιστικότητας.

α. Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος».

Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα. Ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/νση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο 210 3815317 ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ταχ. Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ». Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας.

β. Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα.

Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:
- Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη.
- Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν.
- Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών

Β. Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν οι υπόχρεοι βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας.

Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις μεταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους».

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης
υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών, και πωλητή πετρελαίου για θέρμανση και λειτουργίας πρατηρίου πώλησης φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία.

Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του εμπορικού σήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για μη καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση κ.τ.λ.) από τους υπόχρεους, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1 και 3.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για μη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης, καθώς και για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1, 2 και 3.

γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για αποστολή ανακριβών τιμών.

 

σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Τελευταία Νέα

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ 31.7.2014
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ 31.7.2014
ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ 31.7.2014 ΜΕΧΡΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014…
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ
Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ ανακοινώνει την Τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού και του…
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΥΚ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΠΥΚ
Ανάλυση των νέων εισφορών του Ταμείου Βενζινοπωλών
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΠΟΛ1078/2014 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ
ΠΟΛ1078/2014 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ
ΠΟΛ1078/2014 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ
σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ  Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 06-12-2013
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 06-12-2013
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 24/2/2014
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 24/2/2014
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 24/2/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ…
σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΗΜΑ ΒΥΤΙΩΝ
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΗΜΑ ΒΥΤΙΩΝ
«Εμπορικό Σήμα βυτιοφόρων οχημάτων και πλωτών εφοδιαστικών μέσωνμεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων»ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
σε ΝΟΜΟΙ/ΥΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2013-2014
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΦΑΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΦΑΣ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
σε ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ