ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΕΩΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ (72) ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4 ΕΩΣ ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 5036/2023 (Α’ 77)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ
2. ΑΑΔΕ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄
Τηλέφωνο: 210 3375341
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’, Β’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Γ΄
ΑΔΑ: 9ΗΙΑ46ΜΠ3Ζ-ΞΝΚ
Αριθ. ΦΕΚ: Β΄2293/06-04-2023
Αθήνα, 6 Απριλίου 2023
Α.1047
ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών για την ρύθμιση
τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις κατ’
εφαρμογή των άρθρων 4 έως και 13 του ν. 5036/2023 (Α’ 77)»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Α1047_2023