ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 16/5/2017

ΤΡΙΤΗ 16/05/2017

ΤΡΙΤΗ 16/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.104,917 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.101,693 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.171,653 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 873,571 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 796,483 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 417,470 LPG
LPG Auto 430,660 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,660 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 295,180 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 281,350