ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 13-16/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ -ΔΕΥΤΕΡΑ 14-16/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.100,624 UNLEADED LRP 1.141,326
UNLEADED 95 1.097,645 UNLEADED 95 1.096,842
UNLEADED 100 1.162,500 UNLEADED 100 1.162,510
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 897,878 DIΕSEL AUTO BIO 896,891
HEATING GASOIL 682,197 HEATING GASOIL 681,098
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,520 LPG 527,170
LPG Auto 534,150 LPG Auto 535,700
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 288,580 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,500
ΒΕΑ 35/40 304,730 ΒΕΑ 30/45 303,650
ΒΕΘ 50/70 291,980

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.098,439 UNLEADED LRP 1.139,149
UNLEADED 95 1.095,448 UNLEADED 95 1.094,655
UNLEADED 100 1.160,353 UNLEADED 100 1.160,394
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 894,084 DIΕSEL AUTO BIO 893,128
HEATING GASOIL 677,946 HEATING GASOIL 676,877
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 534,410 LPG 532,090
LPG Auto 538,900 LPG Auto 540,470
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,660
ΒΕΑ 35/40 301,900 ΒΕΑ 30/45 300,840
ΒΕΘ 50/70 289,130