ΚΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2016/2309/ΕΕ

ΑΔΑ : ΨΟΩ7465ΧΘΞ-ΜΚΚ

Κατάσταση Αναρτηθείσα  Ημερομηνία ανάρτησης 04/10/2017 10:57:15

Τελευταία τροποποίηση
04/10/2017 10:57:15

Είδος
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα
Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 – RID 2017)

Θεματικές κατηγορίες

  • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,

Αρ. πρωτοκόλλου
Γ5/ 70060 / 8389 / 3-10-2017

Ημερομηνία έκδοσης
04/10/2017

Φορέας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανωτικές Μονάδες

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,

Υπογράφοντες

  • Γενικός Γραμματέας – ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,

Αρ. Εγκυκλίου
70060/8389