ΑΝΤΙΘΕΤΗ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

EMail: info@obe.grInternet:http://www.obe.gr

 

 

                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.7083

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2017

Προς το

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας

Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και

Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων (Εισροών Εκροών)

 

Θέμα: «Σχέδιο τροποποίησης Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), σχετικά με σωληνώσεις βυτιοφόρων»

Σε απάντηση της από 7/11/2017 με Α.Π. οικ. ΔΠΠ 3315 επιστολή σας σχετικά με τις σωληνώσεις βυτιοφόρων η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) σας ενημερώνει ότι:

Η προτεινόμενη ρύθμιση συνολικά μας βρίσκει αντίθετους. Η νέα ρύθμιση δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα λειτουργήσει  όπως προβλέπεται, καθώς το ίδιο συνέβη και με τις προηγούμενες ρυθμίσεις σωληνώσεων, οι οποίες υποτίθεται ότι θα έλυναν οριστικά το πρόβλημα προστασίας του καταναλωτή. Όπως γνωρίζετε  τα μισά και πλέον βυτία των πρατηρίων υγρών καυσίμων πανελλαδικά είναι μικρά  με βενζινομηχανές και στερούνται δοχείων συλλογής αέρα ως εκ τούτου είναι αδύνατη η υλοποίηση αυτή.  Να σας υπενθυμίσουμε και τη τελευταία ρύθμιση για τα βυτία σύμφωνα με την υπ.αρ.91354/2017 ΔΙΕΠΠΥ  που εκτός του ότι είναι κοστοβόρα  υπάρχουν και  τεχνικά προβλήματα.

Οι βενζινοπώλες έχουν επιβαρυνθεί σε περίοδο κρίσης και μαζικού κλεισίματος τεράστια βάρη με συνεχείς νέες υποχρεωτικές ρυθμίσεις τις οποίες δεν αντέχουν πλέον οικονομικά.

Στη διάθεσή σας για κάθε ενημέρωση.