ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ Λήψη μέτρων για την ανακούφιση των πρατηριούχων και των οικογενειών τους των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την θεομηνία .

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

EMail: info@obe.grInternet:http://www.obe.gr

 

 

                                                                                  Αρ. Πρωτ.7087

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017

Προς την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

 

Θέμα: Λήψη μέτρων για την ανακούφιση των πρατηριούχων και των οικογενειών τους των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την θεομηνία  .

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος εκφράζοντας τη δική της συμπαράσταση, αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει την έμπρακτη συμπαράσταση της Πολιτείας στα θύματα της καταστροφικής θεομηνίας που έπληξε τους κατοίκους περιοχών της Δ. Αττικής και στους συναδέλφους μας βενζινοπώλες και τις οικογένειές τους.

 

Προς ανακούφιση των συναδέλφων μας καλούμε τη κυβέρνηση όπως λάβει σειρά μέτρων ώστε να ενισχυθούν στην αντιμετώπιση άμεσων αναγκών και να διευκολυνθούν σε σειρά υποχρεώσεων στις οποίες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν λόγω των πληγμάτων που δέχτηκαν. Με την κατάσταση που δημιουργήθηκε η αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των πρατηρίων είναι δύσκολη και χρειάζεται χρόνο.

 

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε την μετάθεση των υποχρεώσεων για 6 τουλάχιστον μήνες στις παρακάτω υποχρεώσεις τους:

 

 

 • Μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες καταχωρίσεις στο σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ καθώς και για οποιαδήποτε δυσλειτουργία στο σύστημα εισροών εκροών για το διάστημα αυτό μέχρι αποκατάστασης των ζημιών.
 • Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
 • Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.
 • Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες όλων των κατεστραμμένων ακινήτων.
 • Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ.
 • Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
 • Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
 • Αναστολή πλειστηριασμών.
 • Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
 • Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
 • Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET με ειδικό πρόγραμμα για τις πληγείσες περιοχές που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

 

Παράλληλα, ζητάμε τη συντόμευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την απόδοση αποζημίωσης προς όλες τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες που επλήγησαν.

 

Αναμένουμε αποφάσεις σας