Ο Δήμος Βισαλτίας ΣΕΡΡΩΝ διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων για τα έτη 2018-2019.

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ   ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ       Νιγρίτα 28/11/2017 Αρ.πρωτ. 17059 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο:

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ.Α. ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. διενεργεί τους εξής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ : Ανοικτό Επαναληπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης,

Περισσότερα