ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΝΩ Ο ΝΟΜΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΧΟ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΠΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ

Περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 04_2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Έβρου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου Τμήμα Προμηθειών σας ενημερώνουμε

Περισσότερα