ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 04_2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Έβρου

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Τμήμα Προμηθειών

σας ενημερώνουμε για την ηλεκτρονική διαπραγμάτευση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 04_2018 ΜΕ ΑΔΑ ΚΑΙ ΑΔΑΜ