ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

έως 385,2 χιλ. €

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ και ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

έως 413,1 χιλ. €

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ»

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών 2018-2020