ΠΣΕΕΠ: Θα αντισταθούµε στην πολιτική ξεπουλήµατος της µεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της ΝΑ Ευρώπης

ΠΣΕΕΠ: Θα αντισταθούµε στην πολιτική ξεπουλήµατος της µεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της ΝΑ Ευρώπης

Υπόμνημα στο ΔΣ των ΕΛΠΕ υπέβαλε χθες το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ (ΠΣΕΕΠ), εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αποκρατικοποίηση του ομίλου.

Αναλυτικότερα, το σωματείο υποστηρίζει τα εξής:

Στην πιο κρίσιµη στιγµή για τη χώρα όπου η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη, εξωτερική πολιτική, περιβάλλον, η κυβέρνηση έχει δροµολογήσει την πώληση του τελευταίου ποσοστού των ΕΛΠΕ που ανήκει στο ∆ηµόσιο.

Τα ΕΛΠΕ είναι µία εταιρεία υγιέστατη µε µεγάλη προσφορά τόσο στην εθνική οικονοµία όσο και στην διεθνή πολιτική της χώρας.

Ως εργαζόµενοι των ΕΛΠΕ θέλουµε να ενηµερώσουµε ότι το ολοκληρωτικό ξεπούληµα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ δε συνιστά άλλη µία ιδιωτικοποίηση αλλά είναι µείζον Εθνικό Έγκληµα απεµπόλησης των Εθνικών συµφερόντων σε ένα νευραλγικό τοµέα της χώρας µας όπως είναι η ενέργεια.

Η Αντίθεση των εργαζοµένων στο ξεπούληµα των ΕΛΠΕ που επιχειρείται µε την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους, βασίζεται στο ότι γνωρίζουµε:

• Τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στην χάραξη της ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής, µε τον εφοδιασµό, τη διύλιση και την εµπορία πετρελαιοειδών

• Τη συµβολή τους µε τον παρεµβατικό τους ρόλο για φθηνά και ποιοτικά καύσιµα

• Τη συµµετοχή τους στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ

• Την ασφάλεια στον εφοδιασµό των Ενόπλων ∆υνάµεων και την τήρηση των στρατηγικών αποθεµάτων της χώρας

• Την µεγάλη προσφορά τους στην εθνική οικονοµία (µε κύκλο εργασιών πάνω από 10 δις το χρόνο) συµµετέχοντας στις εξαγωγές της χώρας, αφού εξάγουµε το 60% των προϊόντων που παράγουµε

• Την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως στήριξη ∆ήµων µε δωρεάν θέρµανση σε σχολεία και ευπαθείς οµάδες

• Τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες του Οµίλου

• Την συµβολή τους στην διεθνή πολιτική της χώρας µε τη συµµετοχή τους σε πετρελαιοπιθανές περιοχές του τόπου µας σε συνεργασία µε παγκόσµιους κολοσσούς (Exxon Mobil – Total – Repsol).

Απορρίπτουµε και θα αντισταθούµε µε όλες µας τις δυνάµεις στην πολιτική ξεπουλήµατος της µεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.