ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 12/6/2018

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,211,356 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,208,376 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,274,847 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1,002,150 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 927,289 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 527,950 LPG
LPG Auto 536,460 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,560 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 403,760 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 390,970