ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ15/6/2018

Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018

Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.209,892 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.206,891 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.273,444 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.003,636 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 929,689 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,820 LPG
LPG Auto 551,970 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 402,030 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 389,220