Ταμεία: Εντάσσουν και τα χρέη των 50.000 ευρώ στις 120 δόσεις

πηγή Capital.gr

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν με βάση χθεσινή Υπουργική Απόφαση της Έφης Αχτσιόγλου και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες ξεπερνάνε τα 50.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση προχώρησε στη κίνηση αυτή προκειμένου να αντιμετωπίσει τη “βόμβα” χρεών που συσσωρεύεται στα ταμεία.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία για το α’ τρίμηνο του 2018, οι ασφαλιστικές οφειλές έχουν φτάσει στο αστρονομικό ποσό των 31,8 δισ. ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, με βάση την Υπουργική Απόφαση την οποία υπέγραψε χθες η υπουργός Εργασίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών και των εργοδοτών στη ρύθμιση των 120 δόσεων –στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού – ακόμα και για χρέη προς τα ταμεία, τα οποία ξεπερνάνε τα  50.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω απόφαση προβλέπει ότι τροποποιείται η έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές που υπερβαίνουν το όριο των 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η Δεκέμβρη 2017. Σημειώνεται πως στη ρύθμιση των 120 δόσεων μπορούσαν να ενταχθούν μόνο οφειλές οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τα 50.000 ευρώ. Μάλιστα, οι οφειλές αυτές έπρεπε να είχαν “γεννηθεί” έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Ειδικοί όροι για ρύθμιση χρεών άνω των 125.000 ευρώ 

Η  Υπουργική Απόφαση της κ. Αχτσιόγλου, προβλέπει ειδική ρήτρα για τις οφειλές που ξεπερνάνε τα 120.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο περιεχόμενο της προβλέπεται πως για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη.

Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να φέρνει τον οφειλέτη σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας περίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής.

Ποια χρέη δεν ρυθμίζονται 

Παραπέρα, σύμφωνα με την ίδια Υπουργική Απόφαση, το ΚΕΑΟ, επίσης, δεν προτείνει ρυθμίσεις εφόσον:

– η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς τα Ταμεία  υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που προκύπτει το 20πλάσιο αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο και

–  η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς τα Ταμεία υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 15πλάσιο  αυτής, όποιο εκ των δύο είναι μεγαλύτερο.