ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 24-27/7/2018

Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018

 

Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,058 UNLEADED LRP 1.255,788
UNLEADED 95 1.212,047 UNLEADED 95 1.211,274
UNLEADED 100 1.278,986 UNLEADED 100 1.279,048
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.002,404 DIΕSEL AUTO BIO 1.001,449
HEATING GASOIL 926,161 HEATING GASOIL 925,092
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,680 LPG 540,990
LPG Auto 557,040 LPG Auto 557,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720
ΒΕΑ 35/40 407,080 ΒΕΑ 30/45 406,030
ΒΕΘ 50/70 394,210

Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018

Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.209,810 UNLEADED LRP 1.250,541
UNLEADED 95 1.206,799 UNLEADED 95 1.206,017
UNLEADED 100 1.273,718 UNLEADED 100 1.273,769
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 999,476 DIΕSEL AUTO BIO 998,510
HEATING GASOIL 922,490 HEATING GASOIL 921,431
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 537,330 LPG 533,630
LPG Auto 549,530 LPG Auto 549,820
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,540 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,480
ΒΕΑ 35/40 403,860 ΒΕΑ 30/45 402,810
ΒΕΘ 50/70 390,980

Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2018

Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.206,241 UNLEADED LRP 1.246,961
UNLEADED 95 1.203,220 UNLEADED 95 1.202,427
UNLEADED 100 1.270,230 UNLEADED 100 1.270,281
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 997,981 DIΕSEL AUTO BIO 997,005
HEATING GASOIL 920,557 HEATING GASOIL 919,479
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 529,790 LPG 526,070
LPG Auto 541,950 LPG Auto 542,230
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,250 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,180
ΒΕΑ 35/40 402,610 ΒΕΑ 30/45 401,550
ΒΕΘ 50/70 389,690

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018

Τρίτη, 24 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.201,104 UNLEADED LRP 1.241,836
UNLEADED 95 1.198,074 UNLEADED 95 1.197,291
UNLEADED 100 1.265,145 UNLEADED 100 1.265,206
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,944 DIΕSEL AUTO BIO 992,977
HEATING GASOIL 916,784 HEATING GASOIL 915,726
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 521,000 LPG 517,290
LPG Auto 533,210 LPG Auto 533,500
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,840 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,780
ΒΕΑ 35/40 399,240 ΒΕΑ 30/45 398,180
ΒΕΘ 50/70 386,290