ΕΦΚΑ: Ξεκίνησαν οι πληρωμές των πιστωτικών υπολοίπων από τις κρατήσεις του 2017

 

Του Δημήτρη Κατσαγάνη Capital.gr

Ξεκίνησε χθες η καταβολή των πιστωτικών υπολοίπων από τις εκκαθαρίσεις εισφορών των μη μισθωτών (σ.σ. επαγγελματίες, αγρότες) για το έτος 2017. Τονίζεται πως πρόκειται για εισφορές που αφορούν τους ίδιους τους μη μισθωτούς (αυτασφάλιση) και όχι το προσωπικό που ενδεχομένως απασχολούν (σ.σ. εργοδοτικές εισφορές).

Η πληρωμή αυτών των υπολοίπων προς ορισμένους επαγγελματίες και αγρότες, γίνεται στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς των δικαιούχων, τους οποίους έχουν δηλώσει οι ίδιοι στον ΕΦΚΑ.

Με ανακοίνωση του ο ΕΦΚΑ, διευκρινίζει πως ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού θα πρέπει άμεσα να τον καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr ” Ηλ. Υπηρεσίες ” Ατομικά Στοιχεία “Στοιχεία Επικοινωνίας”) ή να προσέλθουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών υποβάλλοντας αντίγραφο Λογαριασμού, έως 29/08/2018.

Η πίστωση των νέων λογαριασμών θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη μηνιαία ροή, την 31/08/2018.

Η επιστροφή εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες έχει ως αφετηρία  την ύπαρξη διαφοράς μεταξύ των εισφορών τις οποίες κατέβαλλαν οι μη μισθωτοί το 2017 με βάση το εισόδημα του 2015  (σ.σ. καταβληθείσες εισφορές) και τις εισφορές τις οποίες έπρεπε να καταβάλλουν με βάση το εισόδημα του 2016 (σ.σ. καταβλητέες εισφορές).

Σημειώνεται πως, για ένα μη μισθωτό, οι υψηλότερες –σε σχέση με τις καταβλητέες – καταβληθείσες εισφορές, προέκυψαν διότι το εισόδημα το οποίο δήλωσε το 2015, ήταν υψηλότερο σε σχέση με το εισόδημα που δήλωσε το 2016.

Στις περιπτώσεις που η διαφορά καταβληθεισών–καταβλητέων είναι θετική, δηλαδή οι καταβληθείσες εισφορές καθίστανται υψηλότερες από τις καταβλητέες, προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο.

Το υπόλοιπο αυτό επιστρέφεται στους δικαιούχους υπό δύο όρους: Εφόσον δεν υπάρχουν καθυστερούμενες οφειλές προς τα ταμεία και εφόσον ξεπερνά τα 50 ευρώ.

Αν υπάρχουν οφειλές, τότε το πιστωτικό υπόλοιπο (είτε είναι κάτω, είτε πάνω από 50 ευρώ) συμψηφίζεται ολόκληρο με αυτές. Αν δεν υπάρχουν οφειλές και το υπόλοιπο είναι κάτω από 50 ευρώ, τότε κρατείται από τον ΕΦΚΑ και συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές των δικαιούχων.

Με άλλα λόγια, ένας μη μισθωτός θα λάβει πίσω πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50 ευρώ, μόνο εφόσον δεν έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμεία.