ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2/8 & 3/8/18

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,563 UNLEADED LRP 1.254,253
UNLEADED 95 1.210,542 UNLEADED 95 1.209,719
UNLEADED 100 1.277,582 UNLEADED 100 1.277,594
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 998,886 DIΕSEL AUTO BIO 997,889
HEATING GASOIL 923,761 HEATING GASOIL 922,662
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 554,840 LPG 551,100
LPG Auto 564,960 LPG Auto 565,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,220 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,130
ΒΕΑ 35/40 408,560 ΒΕΑ 30/45 407,480
ΒΕΘ 50/70 395,660

Πέμπτη, 2 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 2 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,282 UNLEADED LRP 1.259,012
UNLEADED 95 1.215,261 UNLEADED 95 1.214,478
UNLEADED 100 1.282,353 UNLEADED 100 1.282,403
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.001,896 DIΕSEL AUTO BIO 1.000,940
HEATING GASOIL 926,608 HEATING GASOIL 925,541
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 553,840 LPG 550,130
LPG Auto 564,800 LPG Auto 565,080
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 393,940
ΒΕΑ 35/40 411,340 ΒΕΑ 30/45 410,280
ΒΕΘ 50/70 398,440