ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7/8/2018

Τρίτη, 7 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 7 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,593 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.210,563 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.277,979 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.000,402 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 925,347 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 562,340 LPG
LPG Auto 571,100 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,000 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 406,450 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 393,470