ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 8/8/2018

Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 8 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.217,356 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.214,315 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.281,895 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,334 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 929,974 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 565,110 LPG
LPG Auto 573,840 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 408,770 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 395,760