ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9/8/2018

Πέμπτη, 9 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 9 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,760 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.212,719 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.280,319 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.005,598 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 930,056 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 563,240 LPG
LPG Auto 571,950 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,850 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 407,340 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 394,320