ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14-17/8/2018

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 17 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,047 UNLEADED LRP 1.252,758
UNLEADED 95 1.208,956 UNLEADED 95 1.208,122
UNLEADED 100 1.277,604 UNLEADED 100 1.277,624
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,853 DIΕSEL AUTO BIO 1.007,836
HEATING GASOIL 932,446 HEATING GASOIL 931,327
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,780 LPG 560,940
LPG Auto 574,850 LPG Auto 575,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,180 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,060
ΒΕΑ 35/40 400,970 ΒΕΑ 30/45 399,850
ΒΕΘ 50/70 387,710

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 16 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,526 UNLEADED LRP 1.253,226
UNLEADED 95 1.209,433 UNLEADED 95 1.208,600
UNLEADED 100 1.277,969 UNLEADED 100 1.278,000
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.010,358 DIΕSEL AUTO BIO 1.009,341
HEATING GASOIL 933,880 HEATING GASOIL 932,761
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,380 LPG 562,550
LPG Auto 576,120 LPG Auto 576,380
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,300 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,190
ΒΕΑ 35/40 403,060 ΒΕΑ 30/45 401,950
ΒΕΘ 50/70 389,830

Τετάρτη, 15 Αύγουστος 2018

Τετάρτη, 15 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,013 UNLEADED LRP 1.250,745
UNLEADED 95 1.206,942 UNLEADED 95 1.206,138
UNLEADED 100 1.275,081 UNLEADED 100 1.275,132
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.009,310 DIΕSEL AUTO BIO 1.008,314
HEATING GASOIL 933,107 HEATING GASOIL 932,018
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,110 LPG 560,330
LPG Auto 573,470 LPG Auto 573,750
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,650
ΒΕΑ 35/40 404,390 ΒΕΑ 30/45 403,300
ΒΕΘ 50/70 391,240

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018

Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.207,145 UNLEADED LRP 1.247,886
UNLEADED 95 1.204,084 UNLEADED 95 1.203,291
UNLEADED 100 1.271,949 UNLEADED 100 1.272,010
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.006,138 DIΕSEL AUTO BIO 1.005,171
HEATING GASOIL 930,167 HEATING GASOIL 929,100
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 560,380 LPG 556,630
LPG Auto 569,480 LPG Auto 569,780
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 385,860
ΒΕΑ 35/40 403,520 ΒΕΑ 30/45 402,450
ΒΕΘ 50/70 390,420