ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7/9/2018

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018

Παρασκευή, 7 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.221,302 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.218,262 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.285,851 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,237 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 956,233 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 611,770 LPG
LPG Auto 616,530 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,460 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 402,930 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 389,930