ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 12/9/2018

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.212,943 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.209,902 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.277,369 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,758 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 949,093 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 604,600 LPG
LPG Auto 611,030 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,050 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 403,510 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 390,510