Πόσο κοστίζει στα ΚΑΕ η παύση λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων

capital.gr της Αλεξάνδρας Γκίτση

Τρόπους να αντικαταστήσει τον τζίρο που έχασε μετά την παύση λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων από 1.7.2018, αναζητά η διοίκηση των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών -σ.σ. η ΚΑΕ και οι θυγατρικές της, ανήκουν άμεσα κατά 100% στην Dufry International AG.

Η αλλαγή αυτή στο status των μεθοριακών σταθμών θα έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του 2018, αφού το 2017 συνεισέφεραν 17,9 εκατ. ευρώ στις πωλήσεις και 7,6 εκατ. ευρώ στα κέρδη προ φόρων της εταιρείας.

Παράλληλα η διοίκηση των ΚΑΕ, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση για τη χρήση του 2017, εξετάζει αξιοποίηση των εγκαταστάσεων αυτών (σ.σ. αναπόσβεστη αξία παγίων 1,1 εκατ.) εκτιμώντας ότι δεν θα προκύψει σημαντική απομείωση αξίας.

Την ίδια στιγμή το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας ύψους κοντά στα 20 εκατ. ευρώ, συνεχίζεται σε συνεργασία με τη Fraport Ελλάδος αναβαθμίζονται τα καταστήματα στα αεροδρόμια Χανίων, Καβάλας, Ζακύνθου, Ρόδου και Σάμου, ενώ ανακαινίζεται η περιοχή Satellite στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών με την μορφή “walkthrough” και αναδιαμορφώνονται οι χώροι στην περιοχή Extra Schengen. Ήδη ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου Ηρακλείου, έργο συνολικής επένδυσης 10 εκατ. ευρώ, που υλοποιήθηκε με αποκλειστική χρηματοδότηση των ΚΑΕ.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της παραχώρησης της διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από το ελληνικό δημόσιο στη Fraport Ελλάδος, υπεγράφη σύμβαση παραχώρησης 40 ετών για τη λειτουργία και ανάπτυξη των καταστημάτων στα αεροδρόμια αυτά μεταξύ της ΚΑΕ και της Fraport Ελλάδος και καταβλήθηκε στην τελευταία προκαταβολή έναντι μελλοντικών μισθωμάτων ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Πέρυσι η ΚΑΕ εμφάνισε αύξηση πελατών κατά 14,5%, με πωλήσεις στα αεροδρόμια 198,5 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 10,81%. Σε ενοποιημένη βάση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 294 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη 38 εκατ. ευρώ από 288 εκατ. ευρώ και 32 εκατ. ευρώ αντίστοιχα στην προηγούμενη χρήση.

Εν τούτοις, οι συνεχιζόμενες προσφυγικές ροές και η πολιτική κρίση στην Τουρκία επέδρασαν αρνητικά στις πωλήσεις της στα λιμάνια, οι οποίες κατέγραψαν πτώση 8%. Σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων του 2017, οι απεργιακές κινητοποιήσεις των αγροτών και τελωνειακών, οι άσχημες καιρικές συνθήκες και η πολιτική κρίση στην Τουρκία επηρέασαν αρνητικά την απόδοση των παραμεθόριων καταστημάτων που σημείωσαν μείωση πωλήσεων κατά 1%. Αντίθετα οι πωλήσεις στα πρατήρια καυσίμων ενισχύθηκαν 2%.

Η ΚΑΕ, έχει λάβει από τη Dufry International AG επιβεβαίωση για τη χρηματοοικονομική της στήριξη μέσω παράτασης αποπληρωμής των δόσεων του ενδοομιλικού δανείου εάν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Εντός της εξεταζόμενης χρήσης  αποπληρώθηκαν δόσεις 58 εκατ. ευρώ.

Σε ,ότι αφορά το διοικητικό της συμβούλιο, ο Γιώργος Κουτσολιούτσος, διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie, ο οποίος έχει αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο της Dufry από τα τέλη Ιουνίου, παραμένει όπως προκύπτει από την οικονομική έκθεση των ΚΑΕ πρόεδρος της. Σημειώνεται πως ο κ. Κουτσολιούτσος ελέγχει το 3,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ελβετικής εταιρείας Dufry στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταβίβασης των ΚΑΕ, που έγινε το 2013.