Οι φοροελαφρύνσεις για το 2019

Από την έντυπη έκδοση naftemporiki.gr

Του Γιώργου Κούρου

«Σφικτό» προϋπολογισμό όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αναγκών και των δεσμεύσεων που έχουν υιοθετηθεί, κατέθεσε χθες το οικονομικό επιτελείο στη Βουλή.

Για πρώτη φορά, όμως, στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού του 2019, μετά την οκταετή μνημονιακή περίοδο, περιλαμβάνονται και μέτρα ελάφρυνσης τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων. Ο φόρος εισοδήματος θα είναι βαρύτερος το επόμενο έτος τόσο για τα φυσικά πρόσωπα κατά 96 εκατ. , αφού από τα 10,867 δισ. φέτος υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στα 10,963 δισ. στο τέλος του 2019 (στόχος 10,967 δισ.), αλλά και για τα νομικά πρόσωπα κατά 132 εκατ. ευρώ, αφού από τα 4,292 δισ. ευρώ φέτος αναμένεται να ανέλθει το επόμενο έτος στα 4,424 δισ. (στόχος 4,259 δισ.). Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από τους πίνακες του προσχεδίου του νέου κρατικού προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής:

– Οι εισπράξεις από τον φόρο ακίνητης περιουσίας θα μειωθούν το 2019 κατά 33 εκατ. , αφού από τα 3,063 δισ. που υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν φέτος στα δημόσια ταμεία θα «πέσουν» το επόμενο έτος στα 3,03 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53,813 δισ. , αυξημένα κατά 399 εκατ. ή 0,7%, έναντι των προβλέψεων του ΜΠΔΣ 2019-2022. Ωστόσο, από τα 53,295 δισ. που υπολογίζεται ότι θα φθάσουν φέτος, παρουσιάζουν αύξηση κατά 518 εκατ.
Από τους πίνακες του προσχεδίου του προϋπολογισμού προκύπτουν τα εξής:

– Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27,609 δισ. , αυξημένοι κατά 710 εκατ. έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ.

– Τα έσοδα του ΠΔΕ εκτιμώνται σε 4,042 δισ., αυξημένα κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022, λόγω μεταφοράς στο ΠΔΕ απολήψεων από Ε.Ε. που μέχρι πρότινος εμφανίζονταν στον τακτικό προϋπολογισμό.

Μειώσεις φόρων

Στο κείμενο του προσχεδίου περιλαμβάνονται και τα θετικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Πρόκειται για τα ακόλουθα μέτρα:

1. Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά και υπολογίζεται ότι θα μειώσει τα βάρη από τους ιδιοκτήτες ακινήτων κατά 263 εκατ. ευρώ.

2. Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής. Η μείωση υπολογίζεται σε μια μονάδα κατ’ έτος.

3. Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και μετά, με στόχο από το 15% να μειωθεί στο 10%.