ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4/10/2018

Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018

Πέμπτη, 4 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.247,002 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.243,961 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.312,029 UNLEADED 100
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.066,425 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 988,228 HEATING GASOIL
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 667,790 LPG
LPG Auto 669,230 LPG Auto
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 423,950 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 440,450 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 427,420