Παρέμβαση από το σωματείο εργαζομένων των ΕΛΠΕ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βρετανίας για την ιδιωτικοποίηση

 

energypress.gr ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ

Σε παρέμβαση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βρετανίας, προκειμένου ει δυνατόν να καθυστερήσει ο διαγωνισμός πώλησης των ΕΛΠΕ, προχώρησε σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress”, την εβδομάδα που πέρασε, το σωματείο εργαζομένων του ομίλου.

Δεδομένου ότι η μετοχή των ΕΛΠΕ διαπραγματεύεται και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, οι νομικοί εκπρόσωποι του ΠΣΕΕΠ υπέβαλαν πριν από μερικές ημέρες φάκελο προς την αρμόδια βρετανική αρχή, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο η διαγωνιστική διαδικασία είναι σύμβατη ή μη, με τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας (ν.3461/2006), ο οποίος μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/25/EC.

Στην ουσία, το σωματείο εργαζομένων επικαλείται παραβίαση των κανόνων που τίθενται από την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες προσφορές, και επισημαίνει ότι η διαδικασία που έχει κινηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, έτσι όπως έχει δομηθεί, θέτει σε κίνδυνο τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και ειδικότερα το συμφέρον των ΕΛΠΕ, των βασικών μετόχων, των επενδυτών που κατέχουν μετοχές, καθώς βεβαίως και των εργαζομένων.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και οι προσφυγές που κατέθεσε το σωματείο το Σεπτέμβριο, τόσο προς την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και προς την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο μεταξύ κρίσιμη θεωρείται αυτή η εβδομάδα σχετικά με το αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για υποβολή δημόσιας προσφοράς από το νικητή του διαγωνισμού των ΕΛΠΕ προς όλους τους υπόλοιπους μετόχους. Οπως μετέφεραν προ ημερών στο “Energypress” πηγές με γνώση των διεργασιών, η εμπλοκή που έχει υπάρξει στο θέμα, είτε με τον είτε μα τον άλλο τρόπο, θα πρέπει να έχει επιλυθεί μέσα από τις ενταντικές συζητήσεις που διεξάγονται, προτού φθάσουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Διαφορετικά αν το θέμα συνεχίσει να σέρνεται, τότε σίγουρα η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα μετατεθεί από το ΤΑΙΠΕΔ για το Νοέμβριο, μπορεί και για αργότερα.

Αγνωστο ωστόσο παραμένει ποιο από τα δύο “στρατόπεδα” τελικά θα υπαναχωρήσει ή ποια θα είναι η συμβιβαστική λύση, εφόσον φυσικά αυτή βρεθεί. Η μεν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) φαίνεται να επιμένει ότι η συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση, ακριβώς επειδή εκτός του Δημοσίου, πουλά και ιδιώτης επενδυτής (Paneuropean), αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται αμιγώς για το δημόσιο συμφέρον, επομένως δεν εξαιρείται από τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς. Το δε, ΤΑΙΠΕΔ έχει εξαρχής διαφωνήσει με αυτή τη θέση, και επικαλείται τις γνωματεύσεις ανεξάρτητων νομικών γραφείων που υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα δημόσιας προσφοράς.

Αν τελικά επικρατήσει η άποψη της ΕΚ, αυτό σημαίνει ότι όποιος εκ των Glencore και Vitol κερδίσει το διαγωνισμό, τότε θα κληθεί να αποκτήσει στην ίδια τιμή, και τις μετοχές που θα του προσφέρουν οι υπόλοιποι μέτοχοι. Σε αυτή τη περίπτωση θα του ζητηθεί να αγοράσει ένα αρκετά υψηλότερο ποσοστό από το 50,1%, που θεωρητικά θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και στο 70%, αφού σήμερα το 19% των ΕΛΠΕ ανήκει σε έλληνες και ξένους θεσμικούς καθώς και σε μικρομετόχους.

Ανακοίνωση του ΠΣΕΕΠ

Στους λόγους πίσω από την προσφυγή κατά της πώλησης των ΕΛΠΕ αναφέρθηκε το σωματείο ΠΣΕΕΠ με ανακοίνωσή του.

Όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει:

Στο πλαίσιο του σχεδιασµού του Σωµατείου µας ώστε να ανατραπεί η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, σας γνωρίζουµε ότι προχωρήσαµε την Παρασκευή 12/10/2018, όπως είχαµε δηλώσει, σε ενηµέρωση και των αρµόδιων βρετανικών εποπτικών αρχών, για την διαδικασία που έχει τεθεί σε κίνηση από το ΤΑΙΠΕ∆, δεδοµένου ότι τα ΕΛΠΕ είναι εισηγµένα πέραν του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange).

Οι βρετανικές εποπτικές αρχές αναµένεται να εξετάσουν τη διαδικασία προσφοράς εξαγοράς που έχει κινηθεί από το ΤΑΙΠΕ∆ σε σχέση µε τους εφαρµοστέους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και σε σχέση µε τη βρετανική νοµοθεσία για την προστασία της κεφαλαιαγοράς, των µετόχων και των επενδυτών.

Σκοπός του Σωµατείου µας είναι να προστατευθούν οι εργαζόµενοι των ΕΛΠΕ αλλά και τα ίδια τα ΕΛΠΕ, µέτοχος των οποίων παραµένει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, από µια ασύµφορη και νοµικά προβληµατική διαδικασία.

∆εν θα επιτρέψουµε την εκποίηση των ΕΛΠΕ κακήν κακώς και την µετατροπή τους από µια εµβληµατική και κερδοφόρα σε µια παροπλισµένη και προβληµατική επιχείρηση, όπως δυστυχώς έχει συµβεί σε άλλες δηµόσιες επιχειρήσεις στον τοµέα της ενέργειας.

Όπως έχουµε διαµηνύσει προς κάθε κατεύθυνση, παρακολουθούµε στενά το θέµα και είµαστε ανά πάσα στιγµή έτοιµοι για περαιτέρω ενέργειες, σε κάθε επίπεδο, εάν παραστεί ανάγκη ώστε να βάλουµε φρένο στην κυβερνητική απόφαση της ΝΤΡΟΠΗΣ για το ξεπούληµα των ΕΛΠΕ.