ΕΛΠΕ: Σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων

naftemporiki.gr

Για ιδιαίτερα ικανοποιητικές συνθήκες απασχόλησης, όσο και επίπεδο αμοιβών των εργαζομένων σε εξωτερικούς συνεργάτες, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια», απαντώντας σε πρόσφατες αιτιάσεις στα ΜΜΕ εκπροσώπων του ΠΣΕΕΠ.

Όπως τονίζεται, αρμοδίως, οι αμοιβές ανέρχονται σε επίπεδα πολύ πάνω από τον νομοθετημένο βασικό μισθό και τελούν σε συνάρτηση με το είδος και τη φύση της εργασίας, τα προσόντα, την κατάρτιση και την εμπειρία του εργαζομένου. Χαρακτηριστικά και σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης μέσω εργολαβικής εταιρείας, σημειώνεται ότι οι μέσες ετήσιες μικτές τακτικές αποδοχές των μηχανικών-πτυχιούχων ΑΕΙ ανέρχονται σε 22.100 ευρώ, του τεχνικού προσωπικού σε 14.600 ευρώ και των υπαλλήλων γραφείου σε 15.200 ευρώ. «Οι αποδοχές αυτές αποκλείουν κάθε συνειρμό και αναφορά σε “εργασιακό μεσαίωνα” και αποδεικνύουν ότι η συνεργασία του Ομίλου ΕΛΠΕ με τους εξωτερικούς του συνεργάτες διέπεται από πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτούς, πιστεύουμε δε ότι η όποια άλλη αναφορά οφείλεται σε ελλιπή πληροφόρηση» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι: «όπως δήλωσε με σαφήνεια ο εκπρόσωπος της ΕΛΠΕ στη σύσκεψη με το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, “η εταιρεία δεν εμπλέκεται στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων σε τρίτες εργολαβικές εταιρείες που αναλαμβάνουν έργα στον Όμιλο ΕΛΠΕ, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ εργολάβου-εργοδότη και των εργαζομένων του. Ωστόσο, η εταιρεία καταβάλει κάθε μέριμνα για την πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τους εργολάβους με τους οποίους συνεργάζεται, εφαρμόζοντας πλήρως την σχετική πρόσφατη νομοθεσία”.

Οι όποιες αυξήσεις καταλήγουν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σε εργολάβους της εταιρείας μας οφείλονται σε επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου των σχετικών συμβάσεων με τους εν λόγω εργολάβους.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΕΛΠΕ αντιπροσωπεύονται σύμφωνα με τον Νόμο από τα επιχειρησιακά πρωτοβάθμια σωματεία των εταιρειών του Ομίλου (ΠΣΕΕΠ, ΠΕΠΕΚΟ, Σύνδεσμος Εργαζομένων στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ, Σωματείο Εργαζομένων στην ΝΤΙΑΞΟΝ), με τα οποία έχουν υπογραφεί οι ισχύουσες ΕΣΣΕ και συζητούνται και όλα τα σχετικά θέματα στο πλαίσιο της εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Ορισμένες από τις συμβάσεις έργου με εργολαβικές εταιρείες λήγουν στις 31.12.2018 και στο πλαίσιο των προκηρύξεων λαμβάνεται σχετική μέριμνα και αναφορές για την απαρέγκλιτη τήρηση της πρόσφατης νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα, στα περί ευθύνης επιχείρησης (αναθέτοντος), εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζόμενων (άρθρο 9, του Ν. 4554/2018).

Στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του Ομίλου ΕΛΠΕ για ζητήματα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις (39ωρη απασχόληση εργαζομένων σε ημερήσιο πρόγραμμα εργασίας), αλλά και απασχόλησης στον Όμιλο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕ ΑΕ τροποποιήθηκαν σχετικοί όροι στη σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ομίλου «Ελληνικά Πετρέλαια».