ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Ο.Β.Ε ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

                                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.7125

                                                                           Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

 

Προς το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Βούρδα

ΕΠΕΙΓΟΝ

Κοινοποίηση:         –    Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

–  Γραφείο Υφυπουργού

Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Με έκπληξή μας, διαβάσαμε την εγκύκλιο η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ Ω98Ξ465ΧΘΞ-ΚΟ9 στις 15/10/2018 και η οποία είχε ήδη διαρρεύσει και αναρτηθεί σε site από τις 12/10/2018!!!

Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά μας τόσο επί του περιεχομένου της εγκυκλίου όσο και επί του τρόπου διαχείρισης αυτής.

Η Ομοσπονδία μας, σας έχει ήδη αποστείλει 2 επιστολές με τις οποίες έχει αναλυτικά εξηγήσει πως ο χρόνος που απομένει για την προσαρμογή των πρατηρίων κάτωθι κτιρίων και κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις δεν επαρκεί.

Το δυσβάσταχτο κόστος των μέτρων (το οποίο κάποτε μόνον εμείς είχαμε διαπιστώσει και το οποίο πλέον όλοι παραδέχονται), σε συνδυασμό με παραμένουσες δυσερμηνείες των νόμων από τις υπηρεσίες, αλλά και με τη μη δυνατότητα των εγκαταστατών να υλοποιήσουν στον απομένοντα χρόνο τα μέτρα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις, είναι οι λόγοι που καθιστούν τις προθεσμίες ανεπαρκείς.

Δυστυχώς με την εγκύκλιό σας όχι μόνο δεν απαλύνετε τα προβλήματα εκατοντάδων πρατηριούχων, αλλά τους οδηγείτε σε άμεσο θάνατο! Πάνω από χίλιες επιχειρήσεις πρέπει να σφραγιστούν, το επόμενο διάστημα δηλαδή να κλείσουν και να επαναλειτουργήσουν όταν και εφόσον λάβουν την σχετική άδεια, αφού πρέπει να έχει προηγηθεί η έγκριση των μέτρων από τις υπηρεσίες και φυσικά η υλοποίησή τους. Μόνο που τον άμεσο αυτό θάνατο τον ονοματίζετε στην εγκύκλιο προσωρινό.

Το δε κείμενο της εγκυκλίου, παρουσιάζει ασάφειες καθώς αναφέρεται σε αυτό ως ημερομηνία υποβολής δηλώσεων η 30 Νοεμβρίου 2018, ενώ από τις 31 Οκτώβρη θα έχουν κατά την εγκύκλιό σας οδηγηθεί σε ανάκληση και σφράγιση όσα πρατήρια δεν έχουν υλοποιήσει τα μέτρα και δεν έχουν αιτηθεί την άδεια!

Η Ομοσπονδία μας η οποία επαναλαμβάνουμε πως εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των Ενώσεων Βενζινοπωλών ανά την Ελλάδα, βρίσκεται απέναντι σε ενέργειες οι οποίες προκαλούν το θάνατο του πρατηριούχου.

Από τη πλευρά μας έχουμε καταθέσει προτάσεις για αναγκαία παράταση των προθεσμιών κατά ένα τουλάχιστο έτος, έχουμε επίσης υποβάλει προτάσεις με υποδείγματα, οι οποίες θα δώσουν λύσεις σε διαπιστωμένα προβλήματα αδειοδότησης των πρατηρίων ανά την Ελλάδα και έχουμε θέσει την Ομοσπονδία μας στη διάθεσή σας για να βοηθήσουμε στην κατεύθυνσης της διατήρησης της λειτουργίας των πρατηριούχων.

Κύριε Γενικέ,

Σας καλούμε όπως άμεσα ανακαλέσετε την εγκύκλιο,

Σας καλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την αναγκαία παράταση στην εφαρμογή των μέτρων σε πρατήρια κάτωθι κτιρίων και κοντά σε απαγορευτικές χρήσεις,

Σας καλούμε όπως προβείτε σε απαραίτητες διευκρινίσεις στη νομοθεσία με την εφαρμογή υποδειγμάτων σαν αυτά που σας έχουμε επίσημα καταθέσει,

Σας καλούμε τέλος όπως ξαναδιαβάσετε και όπως αφουγκραστείτε την ουσία των επιστολών που σας έχουμε αποστείλει, προκειμένου και με τη βοήθεια και υποστήριξή μας, την οποία δεν σας έχουμε αρνηθεί, να παραχθεί νομοθετικά έργο το οποίο θα είναι προς την θετική κατεύθυνση και για τις υπηρεσίες και για το υπουργείο και για τους πρατηριούχους, δηλαδή για όλους!

Με εκτίμηση,

Για την

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γεν.Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης                                                      Άγγελος Τούντας