Με επιστολή του στον Υπουργό Μεταφορών τον κ Χρήστο Σπίρτζη, ο κ Δημήτρης Μάρδας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης προτείνει την κατάργηση ενός πρόσθετου συστήματος ανίχνευσης διαρροών υδρογονανθράκων, το interlock, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα πρατήρια καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4439/2016.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης – ΣΥ.ΡΙΖ.Α

 

 

Αθήνα, 31/10/2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : «Κατάργηση της υποχρέωσης εγκατάστασης του συστήματος Intelock»

 

Με επιστολή του στον Υπουργό Μεταφορών τον κ Χρήστο Σπίρτζη, ο κ Δημήτρης Μάρδας βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης προτείνει την κατάργηση ενός πρόσθετου συστήματος ανίχνευσης διαρροών υδρογονανθράκων, το interlock, που πρόκειται να εγκατασταθεί στα πρατήρια καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου 4439/2016.

Το συγκεκριμένο σύστημα, το interlock, θα έπρεπε να είχε εγκατασταθεί ως τις 31/10/2018. Το εν λόγω σύστημα πρόκειται να εγκατασταθεί μόνο στην Ελλάδα καθώς δεν προβλέπεται στις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ (1994/63 και 2009/126). Αυτές επιβάλλουν την εγκατάσταση μόνο συστημάτων, ανάκτησης των αερίων των δεξαμενών κατά τον εφοδιασμό τους (μέτρο stage I) και ανάκτησής τους επίσης κατά τον εφοδιασμό των οχημάτων (μέτρο stage IΙ).

Τέλος, καθώς η τοποθέτησή του γίνεται από ένα μικρό αριθμό τεσσάρων εταιριών, που θα καλύψουν 1.300 πρατήρια περίπου εντός των πόλεων (με κόστος ανά εγκατάσταση 7-9 χιλιάδες ευρώ) και δεδομένου ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου δόθηκαν οι τελευταίες διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο εγκατάστασης του interlock, εύλογα τίθενται ερωτήματα ως προς τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται αναφορικά με την εγκατάστασή του, όπως και ως προς τις σκοπιμότητες που εξυπηρετεί το προτεινόμενο μέτρο.