ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 3-5/11/2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 5 Νοεμβρίου 2018

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 05 Νοεμβρίου 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.177,419
UNLEADED 95 1.174,317
UNLEADED 100 1.242,517
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,254
HEATING GASOIL (ΧΠ) 833,851
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,331
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 589,738
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 650,038
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 703,980
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 636,553
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 509,517
Fuel Oil No 380 1%S 492,645
LSFO No1
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 658,540
KERO SPECIAL 663,840
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 422,800
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 439,580
ΒΕΘ 50/70 426,330