ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7/11/2018

Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018

Τετάρτη, 7 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.160,282
UNLEADED 95 1.157,201
UNLEADED 100 1.225,024
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,379
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,610
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 946,242
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,283
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,583
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 684,454
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 613,365
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 501,595
Fuel Oil No 380 1%S 485,465
LSFO No1
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 644,260
KERO SPECIAL 649,550
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 414,690
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 431,440
ΒΕΘ 50/70 418,220