ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 22/11/2018

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.120,710
UNLEADED 95 1.117,619
UNLEADED 100 1.184,944
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 993,079
HEATING GASOIL (ΧΠ) 784,232
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 904,291
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 522,596
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 582,896
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,643
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 563,207
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 464,739
Fuel Oil No 380 1%S 449,198
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 601,560
KERO SPECIAL 606,850
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,180
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 390,930
ΒΕΘ 50/70 377,710