Βαρύς ο πέλεκυς της φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα το 2019 – Έσοδα 9,5 δισ. ευρώ από ΦΠΑ και ΕΦΚ

energypress.gr

Γιάννα Παπαδημητρίου

Με το που είδαμε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2019, όλοι καταπιαστήκαμε με το να καταλάβουμε τι σημαίνουν τα μεγέθη που αποτυπώνονται για τις ζωές μας.

Ανεξάρτητα από τα “+” και “-” που μπορεί να βάζει ο καθένας, όπως και από το τι ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, αν δούμε τα μεγέθη που καταγράφονται και αφορούν ενεργειακά προϊόντα, ένα είναι σίγουρο: ο πέλεκυς της φορολογίας θα πέσει και φέτος βαρύς!

Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι το άθροισμα των εσόδων που προϋπολογίζει η κυβέρνηση να βάλει στα κρατικά ταμεία από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και ΦΠΑ στα διάφορα ενεργειακά προϊόντα αγγίζουν τα 9,5 δισ. ευρώ!

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα, είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσό που τους αναλογεί φτάνει στο 58,48% των συνολικών προϋπολογιζόμενων εσόδων από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Από ΦΠΑ προβλέπεται να εισπραχθούν 2,113 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,086 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ σε πετρελαιοειδή και παράγωγα αυτών και 27 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

7,314 δισ. ευρώ από ΕΦΚ σε ενεργειακά προϊόντα 

Στο 58,49% των συνολικών εσόδων που προϋπολογίζονται από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης αντιστοιχεί το ποσό που αφορά τα διάφορα ενεργειακά προϊόντα.

Συγκεκριμένα, από τα 7,314 δισ. ευρώ συνολικά προβλεπόμενα έσοδα από ΕΦΚ, τα ενεργειακά προϊόντα αναμένεται να εισφέρουν τα 4,278 δισ. ευρώ.

Η μερίδα του λέοντος αφορά τον ΕΦΚ στις βενζίνες, με το προϋπολογιζόμενο έσοδο να φτάνει τα 2,205 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 2,197 δισ. ευρώ αφορούν προϊόντα εγχώρια και εισαγόμενα από την ΕΕ, ενώ τα 8 εκατ. ευρώ αφορούν προϊόντα από τρίτες χώρες.

Το προϋπολογιζόμενο έσοδο από τον ΕΦΚ στο diesel κίνησης φτάνει το 1,364 δισ. ευρώ (1,18 δισ. ευρώ από προϊόντα εγχώρια και εισαγόμενα από την ΕΕ και 184 εκατ. ευρώ από προϊόντα από τρίτες χώρες).

Για το diesel θέρμανσης, το προϋπολογιζόμενο έσοδο από τον ΕΦΚ ανέρχεται σε 364 εκατ. ευρώ (315 εκατ. ευρώ από προϊόντα εγχώρια και εισαγόμενα από την ΕΕ και 49 εκατ. ευρώ από προϊόντα από τρίτες χώρες).

Από την είσπραξη ΕΦΚ από την ηλεκτρική ενέργεια προϋπολογίζονται 166 εκατ. ευρώ, ενώ από το φυσικό αέριο 29 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το υγραέριο, το αντίστοιχο προϋπολογιζόμενο έσοδο φτάνει τα 108 εκατ. ευρώ και στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα τα 42 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 36 εκατ. ευρώ από προϊόντα εγχώρια και από ΕΕ).

Σημειώνεται, επίσης, ότι στα 54 εκατ. ευρώ προϋπολογίζονται τα έσοδα από ειδικούς φόρους στην κατανάλωση καυσίμων.