ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 30/11/2018

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.097,716 1.138,447
UNLEADED 95 1.094,615 1.093,801
UNLEADED 100 1.161,960 1.162,011
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 951,117 950,121
HEATING GASOIL (ΧΠ) 745,189 744,091
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 869,041 869,448
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 487,866 484,072
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 548,166 544,372
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,824 646,723
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,494
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 433,180 432,062
Fuel Oil No 380 1%S 419,045
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 558,110
KERO SPECIAL 563,420
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 348,910 347,810
ΒΕΑ 30/45 364,650
ΒΕΑ 35/40 365,750
ΒΕΘ 50/70 352,450