ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4/12/2018

Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 4 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.093,231
UNLEADED 95 1.090,130
UNLEADED 100 1.157,415
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,358
HEATING GASOIL (ΧΠ) 739,718
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 870,150
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 489,127
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,427
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,824
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 531,080
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 429,215
Fuel Oil No 380 1%S 415,323
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 549,020
KERO SPECIAL 554,340
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,370
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 360,210
ΒΕΘ 50/70 346,920