ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 7/12/2018

Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018

Παρασκευή, 7 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,387
UNLEADED 95 1.089,286
UNLEADED 100 1.156,448
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,450
HEATING GASOIL (ΧΠ) 748,067
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 881,845
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,887
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 560,187
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 641,007
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 539,988
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,653
Fuel Oil No 380 1%S 421,425
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,650
KERO SPECIAL 558,960
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,600
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 363,410
ΒΕΘ 50/70 350,140