ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 11/12/2018

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 11 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.092,500
UNLEADED 95 1.089,407
UNLEADED 100 1.156,499
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 947,446
HEATING GASOIL (ΧΠ) 746,908
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 882,181
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 499,663
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 559,963
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 645,360
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 538,606
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 430,832
Fuel Oil No 380 1%S 416,268
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 551,750
KERO SPECIAL 557,050
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,330
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 360,120
ΒΕΘ 50/70 346,870