ΕΦΕΕΑ: Επιστολή για παράταση δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών

taxheaven.gr

Αθήνα  10/12/2018
Αρ.πρωτ.1769

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
κ. Δραγασάκη Ιωάννη

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
κ. Τσακαλώτο Ευκλείδη

Κοινοποίηση:
1. Υφυπουργό Υπ. Οικ. κ. Παπανάτσιου Αικατερίνη
2. Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο
3. ΓΣΕΒΕΕ
4. Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Βάσει της ΚΥΑ με αριθμό ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28.8.2018, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιήθηκε η Κ.Υ.Α. 45231/2017 για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, καθορίστηκε ότι οι δικαιούχοι πληρωμής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τους επαγγελματικούς λογαριασμούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ μέχρι και 12 Δεκεμβρίου 2018.

Για την διευκόλυνση των λογιστικών-φοροτεχνικών γραφείων, λόγω φόρτου εργασίας και  επειδή πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα δώσει στους λογιστές τους τις απαραίτητες πληροφορίες για την δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών τους, είναι αναγκαία η παράταση της δήλωσης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών από τα υπόχρεα Φ.Π. και Ν.Π. τουλάχιστον μέχρι τις 31/1/2019.

Επίσης πιστεύουμε ότι η εν λόγω απόφαση ΚΥΑ αριθ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28.8.2018 πρέπει να αποσαφηνιστεί γιατί υπάρχουν κενά σε περιπτώσεις αδρανών επιχειρήσεων, όπως επίσης με επαγγελματικούς λογαριασμούς ατομικών επιχειρήσεων.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Τσαμόπουλος

Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Μπινιάκου