ΥΠΕΝ: Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για τα ενεργειακά

18/12/2018 Capital.gr

Τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για ενεργειακά και άλλα θέματα που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, αναλύει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Ειδικότερα με τις ρυθμίσεις αυτές:

-Καταργείται η χρέωση προμηθευτή (το ΠΧΕΦΕΛ) που επιβάρυνε τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής που επιβαρύνει τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ: “Οι ελαφρύνσεις αυτές αυξάνουν σημαντικά τη ρευστότητα της ΔΕΗ και ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών με θετικό αντίκτυπο και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή. Οι καταργήσεις αυτές καθίστανται εφικτές λόγω του σημαντικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ), που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα από τη διάθεση Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου. Σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση του αποθεματικού ασφαλείας των 70 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και η αυξημένη εισροή των ρύπων σε ποσοστό 65% για τα έτη 2019 και 2020 στον ΕΛΑΠΕ διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ειδικού αυτού λογαριασμού”.

-Προωθούνται ρυθμίσεις, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από 1ης.1.2019 το νέο σχήμα μειωμένων χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. Συγκεκριμένα, θα διατηρηθούν οι μειωμένες χρεώσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, όπως οι αγρότες και οι μεγάλοι καταναλωτές Μέσης και Υψηλής Τάσης. Επιπλέον θα μειωθεί η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ και στους εμπορικούς καταναλωτές Χαμηλής Τάσης (καταστήματα, μικρές επιχειρήσεις, κλπ) και θα προβλεφθεί η επιβολή της ελάχιστης δυνατής χρέωσης στις μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, με παράλληλη εφαρμογή εξατομικευμένου μέγιστου ορίου ετήσιας χρέωσης για κάθε επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό, τονίζει το ΥΠΕΝ, θα ενισχυθεί η ενεργοβόρος βιομηχανία, ώστε να μειώσει το κόστος ρεύματος και να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

-Συστήνεται το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και για τον Δήμο Μεγαλόπολης Αρκαδίας, που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων για τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων των λιγνιτικών περιοχών και τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας.

-Συστήνονται επιτροπές επιμερισμού και εξέτασης ενστάσεων που θα εξετάζουν ζητήματα προσδιορισμού και διανομής του ειδικού τέλους ΑΠΕ στους καταναλωτές των δήμων, στους οποίους λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.

Πηγή: ΑΜΠΕ