ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 5-7/1/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 5 έως 7 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP
UNLEADED 95 BIO 1.063,861
UNLEADED 100 BIO 1.130,484
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 902,190
HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,400
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 841,714
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 458,748
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,048
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 607,986
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 496,807
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 392,949
Fuel Oil No 380 1%S 380,276
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 499,550
KERO SPECIAL 504,840
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,460
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 313,210
ΒΕΘ 50/70 299,980